BIG 9

  LÖRDAG  20  JULI


         1

          x

         

    ÖVER

UNDER

     WILDCARD

123456789


w

                        RADER X  50 ÖRE  =             KRONAR

              ANDEL  1  AV  10              58 kr       

        ANDEISSPEL I ATG  WILLYS  KRISTIANSTAD