V75-SPIKFÖRSLAG               SKRÄLLER   . SPIKAR

BERGSÅKER

V75 LÖRDAG den  13 APRIL

 

V75 avd     

Hästar

AVD 1  

5 LUKANOS  SKRÄLLER

AVD 2

9 J J DETGGÅRBRANU  SKRÄLLER

AVD 3

4 MAHALA  SKRÄLLER

AVD 4

13 SON STORM  SPIKAR?

AVD 5

3 O MARA ZON  SKRÄLLER

AVD 6

5 WEEKEND FUN  SKRÄLLER

AVD 7

3 CONRADS ANETTE  SKRÄLLER