AXEVALLA

                    

         V75  LÖRDAG DEN  20 JULI

     

 

        
BJERKE

V75 avd

Hästar

Reserv

AVD 1

 1 4

AVD 2

1 4 9

AVD 3

1 4 5 6 9 11 12

AVD 4

3 5

AVD 5

4 9

AVD 6

1 3 6

AVD 7

4 8 10

andelsspel  1512=RADER X50 KR=756KR   1 ande av11    

74KR

 

 LARS-GUNNAR  74 KR

  ANDEISSPEL I ATG

  WILLYS KRISTIANSTAD

LÄNKAR TILL V75 TIPS

ALLT OM TRAV