BERGSÅKER

                    

         V75  LÖRDAG DEN  13 APRLI

     

 

        

V75 avd

Hästar

Reserv

AVD 1

1 2 4 5 7

AVD 2

2 4 9

AVD 3

3 4 10

AVD 4

6 13

AVD 5

3 6

AVD 6

1 2 5

AVD 7

3 7 9

andelsspel  1620=RADER X50 KR=810KR   1 andel av11    

79KR

 

 LARS-GUNNAR  79 KR

  ANDEISSPEL I ATG

  WILLYS KRISTIANSTAD

LÄNKAR TILL V75 TIPS

ALLT OM TRAV
BJERKE