SOLVALLA 

                    

         V75  LÖRDAG DEN 4 FEBRUARI

 

 

V75 avd

Hästar

Reserv

AVD 1

 3 5 6 7

9 12

AVD 2

  1  2 3 4 8

10 9

AVD 3

9 EDDY WEST  SPIKAR

6 2

AVD 4

1 6 9

2 5

AVD 5

1 2 10

5 4

AVD 6

3 5 9 15

2 12

AVD 7

2 4

1 8

andelsspel  1440=720 1 andel av11 .65.46KR   avgift 5.89KR

 totaltkr  71.35KR

 
BJERKE

LÄNKAR TILL V75 TIPS

ALLT OM TRAV