SOLVALLLA

 

V75 TISDAG DEN 26 DECEMBER

V75-Extra

V75 AVD

HÄSTAR

1.DD

3 8 10

2.DD

3

10 KR


        V75

      EXTRA

LÄNKAR TILL V75-EXTRA TIPS


V75 avd

Hästar

Reserv

AVD  1

1 2 4 8


AVD  2

1 3 7 9 10 11


AVD  3

4 11


AVD  4

6 7 9


AVD  5

2 3 4


AVD  6

2 8 10


AVD  7

3 CHITCHAT  SPIKAR


andelsspel  1296=648KR

1 andel 10 av 

totalt 69


 

  LARS-GUNNAR 69KR


  ANDEISSPEL I ATG

  WILLYS KRISTIANSTAD