SOLVALLA   V75

ELITLOPPET PINGSTDAGEN

 

V75 SÖNDAG DEN 28 MAJ  

V75-Extra

V75 AVD

HÄSTAR

1.DD

5 8

2.DD

5

10 KR


        V75

      EXTRA

LÄNKAR TILL V75-EXTRA TIPS


V75 avd

Hästar

Reserv

AVD  1

2 3 5 6 9 10


AVD  2

1 2 4 5 8


AVD  3

 2 34 5 6


AVD  4

1 3


AVD  5

2 9


AVD  6

5 8


AVD  7

 5 INVIDA  SPIKAR


andelsspel  1200=600KR

1 andel 10 av 

totalt 64


 

  L-G:S  64KR


  ANDEISSPEL I ATG

  WILLYS KRISTIANSTAD