DD

AXEVALLA

V75 LÖRDAG den 24 JULI

V75 avd

Hästar

DD 1. 

2 4 5 9

DD 2.

1 10

5 KR